AUREA DICTA - sentencje, aforyzmy, cytaty i wypisy z ksiąg mądrych a pożytecznych, złote myśli, przysłowia, porzekadła i temu podobne rzeczy.


Do tego numeru wyciągnąłem z archiwum informację o pewnym tajemniczym słowie. Przedstawiałem tu już kiedyś sławne „Lorem ipsum”; obecnie przyszła pora na:

OHamburgefonsz

Jest to nic nie znaczące słowo testowe służące do pomiaru szerokości kroju pisma w stopniu 10 punktów (wg PN–73/P–55009). Drukujemy więc to słowo dziesięciopunktową czcionką, a następnie mierzymy jego szerokość. I tak pismo jest:

[mc]