ESEJ - zawiera esej (lub eseje) dotyczące przeważnie tematu miesiąca.


Tym razem, zamiast eseju – nieco ciekawostek na temat tej formy:

Właściwie nie ma ogólnie uznanej definicji eseju; różni autorzy przypisują tej formie literackiej różne cechy. Najczęściej wymieniane, to:

Nazwy – sam miód, nawiasem mówiąc... Nie wiem, czy wyposażony w taką wiedzę, odważę się jeszcze kiedyś na napisanie eseju…

Ponadto (według Wikipedii) eseje dzielimy na:

Ze względu zaś na kompozycję, na: Ze względu na użyteczność dla czytelnika wyróżniamy: Podział ze względu na sposób wpływania na świadomość odbiorcy, (a więc sposobu, w jaki jest traktowany adresat) pozwala wyróżnić: Ze względu zaś na funkcje wyróżniamy: Rozsądną, jak sądzę, definicję proponuje Słownik Wyrazów Obcych PWN, a mianowicie:

esej – szkic filozoficzny, naukowy, publicystyczny, lub krytyczny, eksponujący subiektywny punkt widzenia, charakteryzujący się dbałością o piękny i oryginalny sposób przekazu. ‹ang. essay, z fr. essai „próba”›

Za ojców eseju uważni są: Michel Eyquem de Montaigne („Próby”, 1580) oraz Francis Bacon („Essays or Counsels, civill and moral”, 1597).

I tyle ciekawostek o eseju.

[mc]