WARSZTACIK PRAGMATYKA - czyli "jak okiełznać materię". Zakres tematów maksymalnie szeroki. Od planów budowy promu kosmicznego w warunkach chałupniczych począwszy, poprzez praktyczne tricki mechaniczne, elektroniczne i parowe, naprawy tego i owego, sposoby na zapamiętanie książki telefonicznej, na przepisach na pyszną szarlotkę i sposobach na plamy po jagodach skończywszy.
Czyli: Zrób to sam (albo zleć komuś)!


DCF–77. Jest to wzorzec czasu nadawany w paśmie fal długich na częstotliwości 77,5 kHz z miejscowości Mainflingen, około 25 km na południowy wschód od Frakfurtu nad Menem w Niemczech.


Sygnał jest stablilizowany za pomocą cezowego zegara atomowego znajdującego się w laboratoriach Physikalisch–Technische Bundesanstalt (PTB) w Brunszwiku. Nadajnik w Mainflingen nadaje z mocą 50 kW, dzięki czemu zasięg sygnału rozciąga się w promieniu do 2000 km od nadajnika i obejmuje swoim zasięgiem Europę Zachodnią i Środkową.


Teoretyczna dokładność zastosowanego zegara atomowego to różnica 1 sekundy na 1 milion lat pracy. Sygnał DCF77 stosuje się wszędzie tam gdzie potrzebna jest dokładna synchronizacja czasu, na przykład w kolejnictwie, stacjach radiowych i telewizyjnych, systemach komputerowych, łączności i przemyśle. Sygnał DCF77 stosuje się także do synchronizacji zegarów domowych, a nawet niektórych zegarków na rękę. Urządzenia korzystające z sygnału DCF77 mogą automatycznie przestawiać się z czasu letniego na czas zimowy i odwrotnie. Ze względu na wspólną z Niemcami strefę czasową z sygnału DCF77 można z powodzeniem korzystać w Polsce. Informacje kodowane są w ramce danych (zwanej też pakietem telekomunikacyjnym) o rozmiarze 59 bitów, z transferem 1 bit na sekundę. Transmisja kolejnych ramek zaczyna się w każdej zerowej sekundzie. Każde zero kodowane jest impulsem o czasie trwania 100 ms, natomiast każda jedynka to impuls trwający 200 ms. Aby uchronić urządzenia korzystające z tego sygnału przed błędami powstającymi podczas zakłóceń radiowych dodano bity parzystości dla informacji czasowej. Należy pamiętać, że transmisja danych dotyczy każdej następnej minuty. Schemat kodu czasowego wyglada tak:


Znaczenie poszczególnych bitów objaśnia poniższa tabelka:

Bit (sekunda) Znaczenie.
0 początek transmisji, zawsze 0
1–14 informacje pogodowe (od listopada 2006)
15 antena normalna – 0, antena pomocnicza – 1
16 normalnie – 0, zapowiedź zmiany czasu (przez godzinę przed zmianą) – 1
17-18 od najbardziej znaczącego bitu (18,17) – czas zimowy 10, czas letni 01
19 normalnie – 0, zapowiedź dodatkowej sekundy – 1
20 start informacji czasowej, zawsze 1
21-24 (w kolejności bity 24,23,22,21) jednostki minut w BCD
25-27 (w kolejności bity 27,26,25) dziesiątki minut w BCD
28 bit parzystości dla bitów 21–27
29-32 (w kolejności bity 32,31,30,29) jednostki godzin w BCD
33-34 (w kolejności bity 34,33) dziesiątki godzin w BCD
35 bit parzystości dla bitów 29–34
36-39 (w kolejności bity 39,38,37,36) jednostki dni miesiąca w BCD
40-41 (w kolejności bity 41,40) dziesiątki dni miesiąca w BCD
42-44 (w kolejności bity 44,43,42) dni tygodnia w BCD (1 = poniedziałek; 7 = niedziela)
45-48 (w kolejności bity 48,47,46,45) jednostki miesiąca w BCDD
49 dziesiątki miesiąca w BCD
50-53 (w kolejności bity 53,52,51,50) jednostki lat w BCD
54-57 (w kolejności bity 57,56,55,54) dziesiątki lat w BCD
58 bit parzystości dla bitów 36–57
(59) brak impulsu – zapowiedź następnej ramki

Dodatkowe (bardzo ciekawe) informacje można znaleźć na oficjalnej stronie nadajnika pod adresem: http://www.ptb.de/en/org/4/44/442/dcf77_1_e.htm

Można tylko dość zasadnie zapytać, czy są to wiadomości praktyczne. No, do pewnego stopnia… tak.

[mc]

Opracowane na podstawie hasła w Wikipedii i oficjalnej strony nadajnika DCF77.