NORKA GEEK'a - geek /gi:k/ [countable] informal someone who is not popular because they wear unfashionable clothes, do not know how to behave in social situations, or do strange things [= nerd]: a computer geek. Tak podaje Longman Dictionary of Contemporary English [ISBN 0-582-77648-1]. Tak więc słownikowe znaczenie wyrazu "geek" - to dziwak, odmieniec. Jednakże w żargonie środowiskowym oznacza ono człowieka zafascynowanego (być może nawet w stopniu przekraczającym zdrowy rozsądek) techniką (zwłaszcza komputerową). Krótko mówiąc - będą tu różne "technikalia" dla tych, którzy je lubią. Dla uniknięcia nieporozumień - "redakcja" składa się wyłacznie z jednego geek'a o średnim stopniu zaawansowania.


Moja kolekcja kalkulatorów wzbogaciła się ostatnio o okazyjnie nabyty model HP–11C, f – my Hewlett – Packard. Prócz standardowych funkcji matematycznych i tzw. „małej statystyki” posiada 21 rejestrów pamięciowych i 203 kroki programu (zarządzane automatycznie), 8 instrukcji warunkowych, 2 flagi i 4 poziomy podprogramów, bezpośrednie adresowanie, automatycznie inkrementowane i de-krementowane pętle oraz autotest – by wymienić najważniejesze. A wygląda – tak:


Prawda, że pięknie?

[mc]