REDAKCJA POLECA - tytuł wyjaśnia chyba rzecz dostatecznie. Dodać może warto tyle, że polecane rzeczy będą przeważnie (choć niekoniecznie zawsze) wiązać się z treścią aktualnego numeru.


Zupełnie nie na temat (jak dygresja, to dygresja!), ale ciekawa książka:


Zbigniew Michalewicz, David B. Vogel – „Jak to rozwiązać, czyli nowoczesna heurystyka”, WNT W-wa 2006 ISBN 83–204–3108–5 (cena 105.– zł).

[mc]