WARSZTACIK PRAGMATYKA - czyli "jak okiełznać materię". Zakres tematów maksymalnie szeroki. Od planów budowy promu kosmicznego w warunkach chałupniczych począwszy, poprzez praktyczne tricki mechaniczne, elektroniczne i parowe, naprawy tego i owego, sposoby na zapamiętanie książki telefonicznej, na przepisach na pyszną szarlotkę i sposobach na plamy po jagodach skończywszy.
Czyli: Zrób to sam (albo zleć komuś)!


Tym razem coś naprawdę pożytecznego, ważnego i o czym warto wiedzieć:

W nawiązaniu do rozpowszechnionego niedawno filmu video o elektryczności statycznej, pokazującego pożar, który przydarzył się młodej kobiecie, która w czasie tankowania paliwa wsiadła na chwilę do samochodu, po czym wysiadła i bezpośrednio po tym dotknęła pistoletu węża dystrybutora, przeprowadzona została analiza podobnych wypadków.


W związku z coraz powszechniejszą samoobsługą na stacjach benzynowych należy ostrzegać ludzi o możliwości wybuchu pożaru, wywołanego przez elektryczność statyczną w czasie tankowania paliwa do samochodu.

Przeanalizowano 150 pożarów tego rodzaju i uzyskano zaskakujące wyniki:

Wśród wspomnianych 150 wypadków, więcej z nich przydarzyło się kobietom niż mężczyznom ze względu na to, że mają one zwyczaj wsiadania do samochodu i wysiadania z niego, podczas gdy paliwo jest nadal tankowane.

W większości wypadów ludzie ponownie wsiadali do samochodu, w czasie gdy paliwo ciągle jeszcze przepływało wężem dystrybutora (jest to związane z montażem blokad na pistoletach nalewowych). Gdy po zakończeniu tankowania wysiadali z samochodu, aby wyjąć pistolet z wlewu paliwa, wybuchał pożar w wyniku wyładowania elektrostatycznego. Większość osób uczestniczących w wypadkach nosiła obuwie na gumowych podeszwach i odzież z włókien syntetycznych. W dwudziestu dziewięciu, spośród przeanalizowanych przypadków, ludzie ponownie wsiedli do swoich samochodów, a później dotknęli pistoletu węża podczas procesu tankowania. Dotyczyło to samochodów różnych marek i modeli. Siedemnaście pożarów wystąpiło przed, w trakcie lub bezpośrednio po zdjęciu korka wlewu paliwa, jeszcze przed rozpoczęciem tankowania.

Gromadzenie się ładunków elektrostatycznych wynika często z tego, że odzież osoby wsiadającej lub wysiadającej z samochodu ociera się o tapicerkę siedzeń. Dla uniknięcia tego zjawiska zaleca się, aby nikt nie wsiadał do samochodu ani z niego nie wysiadał podczas tankowania paliwa. Wsiadać do samochodu lub wysiadać z niego można wyłącznie przed rozpoczęciem lub po zakończeniu tankowania i zamknięciu korka wlewu paliwa.

W razie wylania się lub rozpryśnięcia paliwa należy zastosować maksymalne środki ostrożności! Natychmiast po rozlaniu wydobywają się bowiem bardzo łatwopalne opary, które mogą ulec zapłonowi od iskry spowodowanej wyładowaniem elektrostatycznym lub iskry towarzyszącej włączeniu urządzenia elektronicznego (telefon komórkowy, pilot zdalnego sterowania itp.) czy też od elementów tankowanego pojazdu. PRZED ponownym uruchomieniem silnika rozlane paliwo musi być zebrane lub unieszkodliwione przez personel stacji.

Przy Tankowaniu:

  1. Kierowca powinien zatrzymać samochód, zaciągnąć hamulec ręczny oraz wyłączyć silnik, radio i światła.
  2. Nigdy nie wolno ponownie wsiadać do samochodu, gdy trwa nalewanie paliwa do jego zbiornika.
  3. Należy sobie wyrobić nawyk zamykania drzwi samochodu przy wysiadaniu i wsiadaniu, bowiem w ten sposób ładunek elektrostatyczny zostanie rozładowany wskutek dotknięcia metalowych elementów nadwozia.
  4. Po zamknięciu drzwi należy dotknąć metalowej części nadwozia przed dotknięciem pistoletu dystrybutora. Dzięki temu ładunki elektrostatyczne, nagromadzone w ciele człowieka, rozładują się na metal nadwozia, a nie na pistolet dystrybutora.
  5. Podczas tankowania paliwa nie wolno używać telefonów komórkowych. Powszechnie wiadomo, że to opary wydobywające się z paliwa są czynnikiem, który się zapala i wywołuje pożar przy zetknięciu z ładunkami elektrostatycznymi.

Prosimy o przekazanie tej informacji WSZYSTKIM znajomym i członkom rodziny, zwłaszcza gdy w ich samochodach podczas tankowania mogą się znajdować dzieci. Dziękujemy za jej dalsze rozpowszechnianie.

[mc]