NORKA GEEK'a - geek /gi:k/ [countable] informal someone who is not popular because they wear unfashionable clothes, do not know how to behave in social situations, or do strange things [= nerd]: a computer geek. Tak podaje Longman Dictionary of Contemporary English [ISBN 0-582-77648-1]. Tak więc słownikowe znaczenie wyrazu "geek" - to dziwak, odmieniec. Jednakże w żargonie środowiskowym oznacza ono człowieka zafascynowanego (być może nawet w stopniu przekraczającym zdrowy rozsądek) techniką (zwłaszcza komputerową). Krótko mówiąc - będą tu różne "technikalia" dla tych, którzy je lubią. Dla uniknięcia nieporozumień - "redakcja" składa się wyłacznie z jednego geek'a o średnim stopniu zaawansowania.


Po „rakietach” pana Cray’a wahnięcie (i to o wielkiej amplitudzie!) w stronę przeciwną. Jest to inne cacko z kolekcji moich urządzeń liczących – mechaniczny arytmometr „Brunsviga 13”. Wyprodukowany został w latach 1927–1940 z numerem seryjnym 193462 (może po tym uda mi się w przyszłości ustalić dokładniejszą datę produkcji) obecnie ozdabia mąją skromną kolekcję. Dodam jeszcze, że mimo ciężkiej służby w urzędzie finansowym we Frankfurcie, jest całkiem sprawny mechanicznie i wymagał tylko niewielkiego czyszczenia! Jest taki żarcik, że niebo w Europie – to angielska policja, francuska kuchnia, niemiecka mechanika, szwajcarska administracja i włoska opera, zaś piekło – to niemiecka policja, francuska mechanika, angielska kuchnia, włoska administracja i szwajcarska opera. Co do niemieckiej mechaniki (przynajmniej tej z lat czterdziestych – bo Mercedes A–190 już się przewracał) – niebo to może być prawdą.I jeszcze obiecany w wykładzie najprostszy generator ciągów pseudolosowych:

Schemat ten zaczerpnąłem z książki: P.Misiurwicz,M.Grzybek - "Półprzewodnikowe układy logiczne" (WNT W-wa 1975). Układ pozwala generować ciągi pseudolosowe o długości 2N-1. RP - to 6-bitowy rejestr przesuwny. Rysunek b obrazuje prawdopodobieństwo, że w przypadkowo wybranych kolejnych elementach ciągu będzie i jedynek. Prawdopodobieństwo to ma rozkład zbliżony do dwumianowego.

[mc]