DYSKUSJA - zamieszcza głosy Czytelników (jeśli zechca je nadesłać). Reguły udziału w dyskusji znajdują się w stopce redakcyjnej.


DYSKUSJA

Do czasu wydania tego numeru nie napłynęły żadne nowe wypowiedzi; zainteresowanych odsyłam zatem do działu „Dyskusja” w numerach poprzednich.