|||||||||||||||||||| ==== Ad Rem! ==== No. I ==== Listopad 2005 ==== |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\\| REDAKCJA ODPOWIADA - odpowiedzi redakcji, ale takie, które mogą zainteresować też innych czytelników. A więc propozycje tematów, uwagi dotyczące samego czasopisma etc. Na inne pytania odpowiem prywatnie pocztą elektroniczną, lub w dziale DYSKUSJA.


Pan Marcin Kaźmierczak napisał:

"Po uważnym przeczytaniu wykładu "Zasady racjonalnego myślenia", który ukazał się w listopadowym numerze pisma, odniosłem wrażenie, że pewne dość istotne zagadnienie dotyczące metodologii nauki, a w szczególności fizyki, zostało pominięte. Chciałbym więc o nim krótko wspomnieć w artykule pod tytułem: "Zasady racjonalnego myślenia a matematyzowalność świata."

Ponieważ treść nadesłanego artykułu wydała mi się ciekawym wątkiem do działu Dyskusja, przenoszę (za zgodą autora) zarówno ten artykuł, jak i moją na niego odpowiedź, do tego działu. Wątek ten zostaje umownie nazwany: "Matematyzacja świata".

[mc]