AUREA DICTA - sentencje, aforyzmy, cytaty i wypisy z ksiąg mądrych a pożytecznych, złote myśli, przysłowia, porzekadła i temu podobne rzeczy.


Lorem ipsum…

Myślę, że prawie każdy Czytelnik spotkał się z tymi tajemniczymi słowami, ale też prawie żaden nie wie, co one znaczą, a tym bardziej skąd się wzięły. Z tego powodu, a także i dlatego, że numer poświęcony jest tekstom o podejrzanej zawartości treści, grudniowy dział „Aurea dicta” zdecydowałem się poświęcić wyłącznie tej jednej sentencji, zwłaszcza, że nieco ulepszona grafika obecnego numeru zawiera pod klawiszem tego działu właśnie owe tytułowe słowa (nie wszystkie przeglądarki pokazują to prawidłowo – Internet Explorer – dobrze, Firefox – niestety nie).

A więc –„Lorem ipsum”.

Jest to tak zwany dummy text, czyli bezsensowny (choć nie całkowicie!) zlepek słów używanych dla prowizorycznego zapełnienia miejsca na stronie. Historia jego użycia sięga szesnastego wieku, kiedy to około roku 1500 nieznany drukarz użył tych łacińskich słów przygotowując wzorcowy egzemplarz jakiejś książki. Bystry ten człowiek zauważył bowiem, że jeśli chcemy skoncentrować czyjąś uwagę na samym układzie tekstu, to lepiej, aby nie miał on żadnego sensownego znaczenia (choć powinien być graficznie podobny do zwykłego tekstu!). Wziął więc pomieszane (i pocięte!) przypadkowo słowa z tekstu łacińskiego, jaki miał pod ręką. I tak narodziło się „Lorem ipsum”, któremu dane było już przetrwać ponad pięć stuleci w nieomalże nie zmienionej formie.

Standardowy fragment (używany od 1500 roku) brzmi:

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Historia samego tekstu jest jednak o wiele dłuższa, zaś historia odkrycia źródła bardzo ciekawa. Otóż pan Richard McClintock, nauczyciel łaciny w Hampden-Sydney College w Wirginii natrafiwszy w nim na rzadkie słowo „consectetur” usiłował doszukać się jego znaczenia i odkrył przy tym, że cały ten tekst pochodzi z akapitów 1.10.32 oraz 1.10.33 dzieła "De Finibus Bonorum et Malorum" („O granicach dobra i zła”) napisanego przez Cycerona w roku 45 p.n.e. Była to książka na temat etyki, bardzo popularna w epoce renesansu.

Wiek dwudziesty, wraz z komputerową poligrafią, stał się znów złotym wiekiem tej sentencji. Najpierw spopularyzował ją jako standardowy tekst „Letraset” (firma produkująca literki do odciskania), a następnie takie giganty DTP (desktop publishing) jak Aldus Page Maker oraz Adobe Acrobat Reader. Namnożyło się także różnych wersji tekstu, zawierających jakieś elementy humorystyczne, a także różne inne dziwactwa. Powstały również, osiągalne w Internecie, generatory takich tekstów (zwane zabawnie „Lorem ipsumator”). Warto może dodać, że jakkolwiek napisanie takiego generatora nie jest dla wprawnego programisty zadaniem trudnym, to nie jest także i całkiem banalne. Nie wystarczy bowiem zwykłe przemieszanie słów. Od generatorów takich wymaga się, aby potrafiły wygenerować tekst o żądanej liczbie znaków (także i spacji, słów, akapitów lub nawet bajtów). Słowa nie powinny się zbyt często powtarzać, a cały tekst powinien robić wrażenie (by tak rzec) „dość zwykłe”. Na ogół więc generator taki zawiera około 200 słów oraz pewną ilość gotowych fraz, co pozwala uzyskać tekst wolny od powtórzeń oraz nietypowych ciągów, a także dobrze spełniający postawione mu przez nas wymagania.

Jest to więc jeden z tych bardzo nielicznych przypadków, kiedy bezsensowny tekst znajduje sensowne zastosowanie.

Więcej na ten temat na przykład tutaj:

http://www.lipsum.com/ [en] - stamtąd wziąłem większość informacji do tego artykułu.Tamże - "Lorem ipsumator"
http://www.lorem-ipsum.info// [en] - strona niemiecka, ale po angielsku. Informacje + generator tekstu.
http://lorem-ipsum.perbang.dk/ [en] - inny (niezły) generator tekstu i trochę innych zabawnych głupot.