|||||||||||||||||||| ==== Ad Rem! ==== No. I ==== Listopad 2005 ==== |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\\| DYSKUSJA - zamieszcza głosy Czytelników (jeśli zechca je nadesłać). Reguły udziału w dyskusji znajdują się w stopce redakcyjnej.


DYSKUSJA

Numer pierwszy siłą rzeczy nie zawiera dyskusji - jest to więc "zbiór pusty ;-)"

Dyskutantów zapraszam serdecznie do następnego numeru. Głosy w dyskusji proszę nadsyłać
(najlepiej pocztą elektroniczną) na adresy podane w stopce redakcyjnej.

Jako wątek startowy, proponuję temat tego numeru.
Propozycje innych ciekawych tematów - także, oczywiście, mile widziane.